Tại sao sử dụng Progressive Web Apps ?

Progressive Web Apps mở ra 1 kỉ nguyên mới về công nghệ di động và tiếp cận người dùng. Sẽ có rất nhiều người đang sử dụng cũng như những lập trình viên website tư hỏi nên sử dụng Progressive Web Apps hay không. Dĩ nhiên, theo xu hướng tất yếu không phải là tất cả, nhưng […]